VinyasaYoga

Betyder flöde, fysisk yoga. Det är en form av Yoga som passar de allra flesta. Passen byggs upp i sekvenser av rörelser.
Vi utför rörelser i ”pose och contrapose” rörelser som aktiverar och deaktiverar musklerna i hela kroppen. 

– en fysiskt dynamisk yogaform, en slags meditation i rörelse -

Redskapen du använder är andning, asanas (olika kroppsställningar eller positioner), vinyasa (rörelse eller flöde) och fokus. Syftet är att stärka kroppen, öka smidigheten och stilla sinnet. I Vinyasa yoga balanseras kroppen vilket leder till ökad hälsa och välbefinnande. Träningen inom Vinyasa yoga bygger på utmaning, men också individuell anpassning. Det innebär att du går framåt i din egen takt utifrån de förutsättningar som du har.

Varje VinyasaYogapass är uppbyggda i tre delar. Sittande, eller liggande inledning. Här ligger fokus på att hitta ett medvetet andetag, som styra dina rörelser och värmer kroppen och knoppen.
Sekvens två, är stående positioner, för att sträka balans, muskulatur och fokusering.
Passen avslutas med sittande och liggande positioner, nedvarvning och stretch, följt av vila och meditation i stillhet.

Foto: Matina Tsogas