Yoga i skolan

Workshop på er skola

Workshop för pedagoger som är verksamma i barngrupp.
Fyll i formuläret så kontaktar jag er.
Varmt välkommen!

Med pedagogerna i centrum…
Syftet med Yoga på Skolan, är att pedagogerna står i centrum. Att de får kunskapen och sedan förmedlar den vidare till sina elever. Det är pedagogen som känner sina barn bäst, som står dem närmast och är barnets trygga vuxna under hela skoldagen.

En skoldag innebär många möten, både med barn och vuxna, för eleverna. Därför är tanken att barnen ska kunna Yoga i det egna rummet. Att göra Yogan till en del i skoldagen, att inte behöva förflytta sig, skapar i sig ett lugn. Denna sinnesstämning stannar sedan kvar efter passet och snart också långt in på dagen. Barnen känner själva av den förändrade stämningen och tryggheten i gruppen ökar. Arbetsron infinner sig snabbare och längre.

Workshopens innehåll:
Vi ses hos er under en halv dag, kanske på en av era planeringsdagar.

Pedagogerna får inledningsvis en introduktion kring Yoga, att yoga med barn och ungdomar. En möjlighet till att reflektera och ställa frågor.
Så får ni vara elever/deltagare under ett yogapass med en avslutande mindfullnessövning och vila. Och därigenom känna på hur kropp och sinne känns efteråt.
Så avslutar vi med en genomgång av "viktigt att tänka på", så att yogan med era barn blir så bra som möjligt. Vi går igenom säkerhet och riktlinjer. Självklart finns det också utrymme för frågor och svar. 

I Workshoppen ingår:
1/2 utbildningsdag
Boken, En liten guide in i BARNYOGANS VÄRLD
Möjlighet att återkoppla via mail eller telefon, när frågor dyker upp.
(minst 5 deltagare.)

Yoga handlar om att skapa balans mellan kropp och sinne. Att vara här och nu i harmoni med sig själv. Det är ingen religion. Ställer inga krav på förkunskaper och har inga förväntningar på dig som individ. Yoga är helt enkelt du själv, med dig själv.
Här och nu i rörelse under koncentration. Yoga är ett andrum, ett fokus på ditt eget välmående och en god lyssnare. Du kan komma som du är, utgå från din dagsform utan att någon kommer att bedöma det du gör eller kräva förbättring. Det handlar om stillhet och närvaro.
Att yoga på skoltid behöver inte ta så mycket tid i anspråk, det behöver inte kräva större lokaler eller dyra inköp. Det behövs bara att vi vuxna skapar lite tid i veckoplaneringen, en kvart ett par gånger varje vecka. Den tiden kommer att betala sig snabbt och vinsterna kommer att bli tydliga i klassrummet, hos barnen och pedagogerna.

Barnyoga gör att hela barnet mår bra…
Yoga för barn, bygger mycket på andningen och möjligheten till vila. Självklart innebär den rörelse och aktivitet också, men det största fokuset läggs dock på att andas fullt ut. Det är något som vi alla lätt glömmer att göra. Många vet inte ens hur man gör. När vi föds andas vi naturligt ända ner i magen, våra andetag är fulla och stora. Detta främjar vår utveckling, gör att vi växer och mår bra. Vi syresätter både hjärnan och blodet på ett fullgott sätt.
Så kommer stressen och kraven krypande och vi glömmer bort hur man andas. Andetaget hamnat högt upp i bröstkorgen, i många fall ända uppe i halsen.
"Att andas fel", förstärker känslan av  stress och spänningar. Olika typer av medveten andning, skapar ett lugn i vårt nervsystem, vilket även gör att stresshormonet i kroppen minskar. Att i tidig ålder få med sig ett verktyg till ”rätt sorts andning” kommer få effekter även på lång sikt.

Yogapass för barn är lekfullt uppbyggda, många yogapositioner har ofta namn på djur. Man kan bygga ett pass i sagoform (beroende på barnens ålder). Det gör passet till ett litet äventyr. På så sätt kan även barnets sinnen medverka. Fantasin utvecklas. Ibland kan det räcka att bara stanna till i vardagen och vara närvarande i en stunds Mindfullness. Hela barnet mår bra av Yoga och Mindfullness. Både kropp och själ får sin beskärda del.

Yogans effekter på barn…
Balans och motorik förbättras
Kroppen blir smidigare och starkare
Det leder till rakare hållning, vilker ger bättre syreupptagning och blodflöde
De inre organen masseras och matsmältningen förbättras.
Stresshormonet sjunker
Förbättrad koncentration
Ökat lugn
Bättre sömn… 

BARNYOGANS VÄRLD

Yoga i skolan workshop